JESEN�KY � TURISTICK� TRASY

 
TOPlist

 
 

Zadejte po�adavky na hledanou trasu:

N�zev:�asov� typ:
  
Obt�nost:Trasa pro:
  
 

P��klad vyhled�v�n�:
(Chcete-li naj�t v�echny celodenn�, nen�ro�n�, p�� trasy.)
V �asov�m typu vyberete celodenn�, v obt�nosti nen�ro�n� a v trase pro p��.


Zdroj informac�: Kletr Plze� a Freytag & Berndt Praha, 2001
Nakladatelstv� Kletr, U Tr�i�t� 4, 301 21 Plze� 7
 
Mapy dodala firma Jena - Jesenick� nakladatelstv�
Temenick� 5, 787 01 �umperk
tel.: 583 211 432, mobil: 583 506 507
e-mail: jena.sumperk@cbox.cz, www.jena.sumperk.net
 

 

Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
Penzion U Petra
Informa�n� server

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena