JESEN�KY � KOUP�N� A RYBOLOV

 
TOPlist

 

Zadejte po�adavky na hledan� objekt:  

N�zev: M�sto (obec): Okres:
Typ:
otev�en� koupali�t�Otev�en� koupali�t� zatopen� lomZatopen� lom
kryt� koupali�t�Kryt� koupali�t� jezeroJezero
p��rodn� koupali�t�P��rodn� koupali�t� term�ln� koupali�t�Term�ln� koupali�t�
mo�nost rybolovuMo�nost rybolovu  

P��klad vyhled�v�n�:
Chcete-li naj�t zatopen� lomy v okrese Jesen�k, budete postupovat takto:
V polo�ce "Okres" vyberete Jesen�k a za�krtnete pol��ko
u piktogramu zatopen� lom (zatopen� lom)

 
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce
Penzion U Petra
Informa�n� server

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena