JESENIK � ZAKWATEROWANIE

 

TOPlist
 

 
Prosimy o wybranie poszukiwanego obiektu:
Pomoc: Po przytrzymaniu kursory na piktogramie wyswietla sie opis
Typ: Nazwa: Miejscowo��:
     
Pojemno�� Cena dla 1 osoby / noc  CZK 
miejsc Cena dla objektu / noc CZK 

Rodzaj pokoi

Wyposa�enie

Inne us�ugi

Wymagany j�zyk
pok�j jednoosobowy pok�j z �azienk� dojazd dla niepe�nosprawnych DE GB
pok�j dwuosobowy restauracja basen PL FR
pok�j trzyosobowy telewizja w pokoju narciarski ES IT
pok�j czteroosobowy telefon w pokoju po�yczalnia sprz�tu narciarskiego    
pok�j v�ce czteroosobowy se psem po�yczalnia rower�w    
Przyk�ad wyszukiwania:
Poszukuj�c zakwaterowanie w Jeseniku w hotelu w pokoju jednoosobowym
z wyposa�eniem socjalnym, telefonem post�pujemy w nast�puj�cy spos�b:

W okienku "Typ" wybieramy hotel, w okienku "Miejscowo��" wybieramy Jesenik
i zaznaczamy okienka obok piktogram�w oznaczaj�cych wymagane wyposa�enie

 
pok�j jednoosobowy Pok�j jednoosobowy
pok�j z �azienk� Pok�j z �azienk�
telefon w pokoju Telefon w pokoju
 

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena