JESENIK � WYKRESY TEMPERATUR

 

TOPlist
Temperatura mierzona jest na rynku w Jeseniku.
  
Rok: 2008 
Miesi�c:: Kwiecie� 
 
�rednia temperatura w dniu 2. 4. 2008: 7,5�C
  Maksymalna temperatura w dniu 2. 4. 2008: 12,2�C
  Minimalna temperatura w dniu 2. 4. 2008: 4,7�C
 
Temperatura w dniu 2. 4. 2008:
 
     -40�C   -30�C   -20�C   -10�C   0�C   10�C   20�C   30�C   40�C   
 0000 godz. 
 
 +4,7
 0000 godz. 
 0100 godz. 
 
 +5,2
 0100 godz. 
 0200 godz. 
 
 +5,7
 0200 godz. 
 0300 godz. 
 
 +6,4
 0300 godz. 
 0400 godz. 
 
 +6,7
 0400 godz. 
 0500 godz. 
 
 +6,9
 0500 godz. 
 0600 godz. 
 
 +6,8
 0600 godz. 
 0700 godz. 
 
 +7,6
 0700 godz. 
 0800 godz. 
 
 +7,2
 0800 godz. 
 0900 godz. 
 
 +5,7
 0900 godz. 
 1000 godz. 
 
 +7,2
 1000 godz. 
 1100 godz. 
 
 +8,7
 1100 godz. 
 1200 godz. 
 
 +9,4
 1200 godz. 
 1300 godz. 
 
 +10,1
 1300 godz. 
 1400 godz. 
 
 +12,2
 1400 godz. 
 1500 godz. 
 
 +11
 1500 godz. 
 1600 godz. 
 
 +12,1
 1600 godz. 
 1700 godz. 
 
 +8,8
 1700 godz. 
 1800 godz. 
 
 +6,6
 1800 godz. 
 1900 godz. 
 
 +6,7
 1900 godz. 
 2000 godz. 
 
 +6,6
 2000 godz. 
 2100 godz. 
 
 +4,7
 2100 godz. 
 2200 godz. 
 
 +5,7
 2200 godz. 
 2300 godz. 
   
 2300 godz. 
   -40�C   -30�C   -20�C   -10�C   0�C   10�C   20�C   30�C   40�C   

  

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena