JESEN�K � TEPLOTA VE M�ST�

 

TOPlist
  
Teploty jsou m��eny na n�m�st� v Jesen�ku.
  
Rok: 2008 
M�s�c: duben 
 
Pr�m�rn� teplota ze dne 2. 4. 2008: 7,5�C
  Maxim�ln� teplota ze dne 2. 4. 2008: 12,2�C
  Minim�ln� teplota ze dne 2. 4. 2008: 4,7�C
 
Teploty ze dne 2. 4. 2008
 
     -40�C   -30�C   -20�C   -10�C   0�C   10�C   20�C   30�C   40�C   
 0000 hod. 
 
 +4,7
 0000 hod. 
 0100 hod. 
 
 +5,2
 0100 hod. 
 0200 hod. 
 
 +5,7
 0200 hod. 
 0300 hod. 
 
 +6,4
 0300 hod. 
 0400 hod. 
 
 +6,7
 0400 hod. 
 0500 hod. 
 
 +6,9
 0500 hod. 
 0600 hod. 
 
 +6,8
 0600 hod. 
 0700 hod. 
 
 +7,6
 0700 hod. 
 0800 hod. 
 
 +7,2
 0800 hod. 
 0900 hod. 
 
 +5,7
 0900 hod. 
 1000 hod. 
 
 +7,2
 1000 hod. 
 1100 hod. 
 
 +8,7
 1100 hod. 
 1200 hod. 
 
 +9,4
 1200 hod. 
 1300 hod. 
 
 +10,1
 1300 hod. 
 1400 hod. 
 
 +12,2
 1400 hod. 
 1500 hod. 
 
 +11
 1500 hod. 
 1600 hod. 
 
 +12,1
 1600 hod. 
 1700 hod. 
 
 +8,8
 1700 hod. 
 1800 hod. 
 
 +6,6
 1800 hod. 
 1900 hod. 
 
 +6,7
 1900 hod. 
 2000 hod. 
 
 +6,6
 2000 hod. 
 2100 hod. 
 
 +4,7
 2100 hod. 
 2200 hod. 
 
 +5,7
 2200 hod. 
 2300 hod. 
   
 2300 hod. 
   -40�C   -30�C   -20�C   -10�C   0�C   10�C   20�C   30�C   40�C   

  
D�kujeme za Va�e hlasy
D�kujeme za Va�e hlasy.
Sout��me o Zlat� erb - nejlep�� domovskou str�nku m�sta a obce

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena