JESENIK � SPORT

 

TOPlist
 

Prosimy o wybranie poszukiwanego obiektu:

Nazwa: Typ:
  
Rodzaj sportu: Miejscowo��:
  
   

Przyk�ad wyszukiwania:
Poszukuj�c wszystkich miejsc do gry squash'a w Jeseniku post�pujemy w nast�puj�cy spos�b:
W "Rodzaj sportu" wybieramy " Squash" orza w polu "Miejscowo��" wybieramy "Jesenik".

 

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena