Způsob varování a vyrozumění obyvatelstva

V případě krizové situace budete varováni a vyrozuměni sirénami a sdělením, o jakou událost se jedná. Informace z hromadných sdělovacích prostředků s celostátní působností podá:

Státní správa a samospráva využívá i místních informačních prostředků:

Orgány zodpovědné za řešení situace (policie, hasiči, civilní ochrana atd.) mohou navíc použít: