Význam tísňové linky

V České republice funguje nová tísňová linka 112. Číslo 112 je evropské číslo tísňového volání, které je funkční v 15 státech EU v případě nehody nebo v případě jakéhokoliv ohrožení, či nebezpečí. "Střediska obdržené informace předávají hasičským útvarům, policii a zdravotní službě. Linka 112 je dostupná z jakéhokoliv místa v České republice. Operační centra vznikla podle nového krajského uspořádání a jsou v sídlech krajských ředitelství hasičského záchranného sboru.
Nadále však současně fungují stávající tísňová čísla 150, 155, 156 a 158.
Tísňové číslo 112 bylo zavedeno na základě rozhodnutí rady pro EU, která si vzala za povinnost, že cestující po zemích EU si nemůže pamatovat místní tísňová čísla, která jsou v každé zemi jiná.
Ve všech zemích EU i v České republice nejsou volání na 112 zpoplatňována. Běžně se používá jazyk té země ve které se nacházíte. Většinou jsou operátoři schopni mluvit jazykem anglickým.