Varovný signál 

vyhlašovaný prostřednictvím poplachové sirény
 

Tón sirény Význam signálu Činnost obyvatelstva
Kolísavý  140 vteřin  Všeobecná výstraha Ukrytí, poslech médií