Teroristické akce
 
Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.

Teroristická akce (za použití střelných zbraní)pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo