Ostatní signály vyhlašované prostřednictvím poplachových sirén  

Tón sirény Význam signálu Činnost obyvatelstva Poznámka 
Trvalý tón 140 vteřin Zkušební tón Žádná
Přerušovaný tón 60 vteřin Požární poplach Svolání jednotky požární ochrany, záchrana osob, majetku a zvířat Rozdílná forma u rotační a elektronické sirény