Než přijede sanitka

Potřeba zdravotnické pomoci při mimořádných situacích bude velká. Je to pomoc každému - zraněným, nebo těm, jejichž zdraví a životy jsou ohroženy.
Právě při nejzávažnějších úrazech, které bezprostředně ohrožují život, dorazí odborná pomoc na místo mimořádné události během několika málo minut. Má-li být člověk v tomto stavu zachráněn, musí mu účinnou pomoc poskytnout a zabezpečit základní životní funkce do příjezdu odborné pomoci přítomný laik (neodborník). Nemusí se vždy jednat o rozsáhlé katastrofy, ale třeba i o poskytnutí první pomoci v běžném životě. Proto je vhodné mít základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci a prohlubovat si je.