Mimořádné události, které mohou vzniknout na území Jesenicka
 
Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo majetek.Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a ochránit tak svůj život,zdraví, majetek a pomoci druhým.


S jakými událostmi se můžete setkat na území Jesenicka: