Krizový stav

Krizová situace nebo také krizový stav je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

Za těchto stavů může být:

Stav nebezpečí
Vyhlašuje Vyhlašuje Hejtman kraje (město Olomouc)
Důvod sou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému;
Území celý kraj nebo jeho část;
Doba trvání nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády);

 

Nouzový stav
Vyhlašuje Vláda České republiky popřípadě předseda vlády
Důvod v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost;
Území celý stát nebo jen omezené území státu;
Doba trvání nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna);


Stav ohrožení státu
Vyhlašuje Parlament České republiky
Důvod na návrh vlády;je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
Území celý stát nebo jen omezené území státu;
Doba trvání není omezeno.

 

Válečný stav
Vyhlašuje Parlament České republiky
Důvod je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení;
Území celý stát;
Doba trvání není omezeno