Integrovaný záchranný systém, orgány krizového řešení