Evakuace
Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány samosprávy v příslušném místě, v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu. Vyhlášení evakuace se předpokládá za těchto důvodů: