Poruchy v domácnostech a jejich odstraňování
Běžné poruchy či havárie v dodávkách energie, plynu, tepla a vody hlaste u příslušných správců systémů :

při poruše dodávky elektrické energie Poruchová služba tel.: 840 114 115
při úniku plynu Pohotovostní služba tel.: 1239
při poruše dodávky pitné vody Pohotovost tel.: 737 258 711
 
při poruše dodávky tepla
 
kontaktujte příslušného správce systému