JESENIK � GASTRONOMIA

 

TOPlist

 

Prosz� zada� kryteria wyszukiwania:

Nazwa: Typ: Miejscowo��:
     
dania wegetaria�skiedania wegetaria�skie dojazd bezbarierowydojazd bezbarierowy
tylko dla niepal�cychtylko dla niepal�cych parkiet do ta�caparkiet do ta�ca
   

 
Przyk�ad wyszukiwania:

Je�eli chc� Pa�stwo znale�� w Jeseniku restauracj� dla niepal�cych z dojazdem bezbarierowym to nale�y wpisa�:
W okienku "Typ" wybieramy "restauracje", w okienku "Miejscowo��" wybieramy Jesenik oraz zaznaczamy okienka przy symbolach

neku��ck� provozdla niepal�cych i bezbari�rov� p��stupbezbarierowy dojazd.

 

� 2002 V�echna pr�va vyhrazena